Svensk Förening för Diabetologi

Vi är en sida om och för svensk diabetes. Hos oss hittar du samlade länkar och nyheter kopplat till diabetes.

OM OSS

Svensk Förening för Diabetologi (SFD) är en ideell organisation som arbetar för att främja utbildning, forskning och kunskapsspridning om diabetessjukdomen i Sverige. SFD vänder sig främst till Läkare och Sjuksköterskor som arbetar med diabetespatienter men vi välkomnar alla i diabetesteamet som medlemmar. SFD startades 1988 som en förening för enbart läkare som arbetar med diabetes men i dagsläget är många av SFDs medlemmar diabetessjuksköterskor. Man kan även bli upptagen som associerad medlem.

Anmäl dig som ny medlem och du får då också första året DiabetologNytt helt utan kostnad med sedan som medlemsavgift 200 kr per år. Maila ditt namn och adress till
sfdmedlem@gmail.com

SFD arrangerar årligen en större vetenskaplig nationell konferens, ofta i samarbete med någon annan specialistförening. SFD ger ut en tidskrift, DiabetologNytt, som kommer ut fyra gånger årligen. Dagliga diabetesnyheter läggs ut på www.dagensdiabetes.se

SFD har ett nära samarbete med det Nationella Diabetes Registret (NDR) www.ndr.nu

som startades 1996 på initiativ av SFD. NDR är ett otroligt värdefullt kvalitetsregister för bättre och mer jämlik diabetesvård. Ordförande i SFD är sammankallande i NDRs styrgrupp och registerhållaren för NDR sitter med i SFDs styrelse.

I styrelsen för SFD finns både diabetologer, endokrinologer och specialister i allmänmedicin. Detta för att ha en bred och djup kunskap om hur diabetessjukvården bedrivs i Sverige.  Flera av styrelsemedlemmarna deltar regelbundet som experter för ett antal myndigheters räkning, exempelvis Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, TLV, SKL, nationella arbetsgruppen för analyskvalitet för diabetes, etc.

SFD bevakar de större internationella diabeteskonferenserna och rapporterar om dessa dels i DiabetologNytt, men även på så kallade post-konferens möten som arrangeras i samarbete med Dagens medicin.

Arbetet, som bedrivs av SFD,  är av stor vikt för att upprätthålla en bra kompetensförsörjning för läkare och sjuksköterskor som arbetar med diabetespatienter.   SFD är en del av det nationella diabetesteamet (NDT), som arrangerar seminarier på världsdiabetesdagen, i Almedalen och regelbundet skriver debattartiklar för att påverka beslutsfattare i frågor som rör diabetes.

SFD har i samarbete med nationella diabetesteamet givit ut en serie skrifter, som berör olika aspekter av diabetesvården (de blå, röda och gröna skrifterna). SFD har även givit ut en skrift om språket som används av vårdgivare till patienter som lever med diabetes. Alla skrifter finns på www.dagensdiabetes.se

SFD är en delförening i Svenska läkarsällskapet och deltar bland annat där i arbetet med att svara på remisser och yttra sig om statliga utredningar som berör ämnen som är relevanta för våra medlemmar.

SFD har spelat och spelar en bärande roll för diabetologins utveckling i Sverige.

OM SFD

Vi utvecklar ständigt vår förening.

Bli medlem

 • Du som arbetar med diabetes kliniskt eller vetenskapligt. Du får 4 nr av DiabetologNytt per år och en hel del annan diabetes-info löpande per post. Du har fri tillgång till dagliga nyheter 365 dagar per år på www.dagensdiabetes.se
 • Första året är Du medlem utan någon kostnad och vill Du fortsätta därefter kommer ett inbetalningskort på 200 SEK med DiabetologNytt
 • – vill du avsluta prenumerationen lägger du bara inbetalningskortet åt sidan då avslutas prenumerationen.
 • För ny medlemskap skicka ditt namn, adress m postnr och ort till sfdmedlem@gmail.com

Stipendier

 • Årets prekliniska avhandling 2018
 • Svensk Förening för Diabetologi
 • Antonio Molinaro, Sahlgrenska Akademin, Göteborg
 • Microbial modulation of metabolic diseases
 • Årets kliniska avhandling 2018
 • Svensk Förening för Diabetologi
 • Aidin Rawshani, Sahlgrenska Akademin, Göteborg
 • Epidemiological aspects of cardiovasculoar morbidity and mortality among individuals with diabetes: the relative importance of cardiovascular risk factors
 • 30 000 kr vartdera har överlämnats från Svensk Förening för Diabetologi.
 • Forskningsstipendier
 • AstraZeneca stöder årligen två forskningsstipendier á 50 000 kronor. Stipendierna utlyses bl a på www.dagensdiabetes och i tidningen Diabetolognytt.
 • SFD:s styrelse fattat beslut att utdela 2019 års Forskningsstipendier från Svensk Förening för Diabetologi till
 • Med Dr Grazyna Lietzau, Södersjukhuset och Karolinska Institutet för projektet ”Stroke recovery in diabetes: mechanisms and therapies based on dipeptidyl peptidase-4 inhibitors” och till
 • Doktoranden och ST-läkaren Jesper Bäckdahlför projektet  “Molecular mechanisms linking adipose tissue to arterial stiffness and insulin resistance”
 • Båda pristagarna mottog sina forskningsstipendier vid SFDs Högtidsmiddag vid Diabetes vårmötet i Stockholm 14/3.
 • Årets Diabetologiska insats 2018
 • Svensk Förening för Diabetologi SFD
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset SU
 • Mölndal Diabetesmottagning
 • Priset för Årets Diabetologiska Insats 2018 går till Diabetesmottagningen i Mölndal för enhetens mycket goda medicinska resultat och höga rapporteringsgrad i Nationella Diabetes Registret NDR.
 • Arbetet i Mölndal karakteriseras av ett tätt samarbete mellan diabetesteamets olika professioner och inkluderar patienten, att genom ett personcentrerat förhållningssätt skapa sig kunskap att hantera sin diabetessituation.
 • De goda resultaten av uppnåtts genom att små steg tagits via årliga förbättringsprojekt. Teamet stödjs av sin ledning genom möjligheten till fortbildning av diabetessjuksköterska till specialistsjuksköterska i diabetes och genom att följa måltalen för hur många patienter en heltidsanställd diabetessjuksköterska bör följa.
 • Priset stöds med 40 000 kr av Eli Lilly.
 • Diplom och blommor delades ut vid Diabetes vårmötet i Stockholm 14/3

Läs våra nyheter

No posts were found.