Inlägg av admin

Rekommendationer till patienter med Typ 1 diabetes och misstänkt COVID-infektion

Rekommendationer till individer med diabetes och möjlig Covid-19 smitta Allmänna rekommendationer • Tänk på noggrann handhygien och på att undvika kontakt med personer som har infektionssymtom. • Mät din kroppstemperatur om du känner dig sjuk. En lätt temperaturstegring kan vara förenligt med Covid-19 infektion. • Följ Folkhälsomyndighetens råd vid misstänkt Covid-19smitta. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella- utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/ • Vid […]

Information om förslag på stadgar för Svensk förening för diabetologi

Bästa medlemStyrelsen för Svensk förening för diabetologi (SFD) har beslutat att SFD ska ansöka om att bli en medlemsförening i Svenska läkaresällskapet. Med anledning av detta beslut samt i enighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation) behöver föreningens stadgar uppdateras. Förslag på nya stadgar samt nuvarande stadgar finna bifogad. Beslut om ändring av […]

Uppdaterade riktlinjer

Uppdaterade riktlinjer för behandling av hyperglykemi vid typ 2 diabetes från ADA/EASD https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-019-05039-w

Nytt nummer av DiabetologNytt

Nytt nummer av DiabetologNytt, Nr 1 febr 2019 är publicerat av Svensk Förening för Diabetologi https://www.dagensdiabetes.se/images/filer_att_ladda_ner/DN_nr_1-2-19_web_lowres.pdf