Inlägg av admin

Information om förslag på stadgar för Svensk förening för diabetologi

Bästa medlemStyrelsen för Svensk förening för diabetologi (SFD) har beslutat att SFD ska ansöka om att bli en medlemsförening i Svenska läkaresällskapet. Med anledning av detta beslut samt i enighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation) behöver föreningens stadgar uppdateras. Förslag på nya stadgar samt nuvarande stadgar finna bifogad. Beslut om ändring av […]

Uppdaterade riktlinjer

Uppdaterade riktlinjer för behandling av hyperglykemi vid typ 2 diabetes från ADA/EASD https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-019-05039-w

Nytt nummer av DiabetologNytt

Nytt nummer av DiabetologNytt, Nr 1 febr 2019 är publicerat av Svensk Förening för Diabetologi https://www.dagensdiabetes.se/images/filer_att_ladda_ner/DN_nr_1-2-19_web_lowres.pdf