Resestipendier

Resestipendierna delas ut för aktivt deltagande i internationell endokrinologisk konferens. Ansökan ska åtföljas av kopia på abstract samt kopia på att abstract är accepterat för presentation samt ekonomisk kalkyl. Endast medlemmar i SEF är behöriga att söka resestipendier. Stipendier kan sökas löpande under året. Vid eventuella prioriteringssituationer för utdelning av resestipendier prioriterar SEF deltagande i endokrinologisk kongress före kongress med renodlad profil mot diabetes. Maximalt 15 st. resestipendier delas ut per år med den ungefärliga fördelningen 10 st. under våren och 5 st. under hösten. SEF delar ut maximalt 5 resestipendier till en och samma kongress. Maximalt utdelas 10 000 kr för deltagande i utomeuropeisk kongress och 7500 kr för deltagande i europeisk kongress.

Ansökan om resestipendium e-mailas till:  resestipendium@endokrinologforeningen.se