SFD Priser 2018

Årets prekliniska avhandling 2018

Svensk Förening för Diabetologi

Antonio Molinaro, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

Microbial modulation of metabolic diseases

Årets kliniska avhandling 2018

Svensk Förening för Diabetologi

Aidin Rawshani, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

Epidemiological aspects of cardiovasculoar morbidity and mortality among individuals with diabetes: the relative importance of cardiovascular risk factors

30 000 kr vartdera har överlämnats från Svensk Förening för Diabetologi.

Forskningsstipendier

AstraZeneca stöder årligen två forskningsstipendier á 50 000 kronor. Stipendierna utlyses bl a på www.dagensdiabetes och i tidningen Diabetolognytt.

SFD:s styrelse fattat beslut att utdela 2019 års Forskningsstipendier från Svensk Förening för Diabetologi till

  • Med Dr Grazyna Lietzau, Södersjukhuset och Karolinska Institutet för projektet ”Stroke recovery in diabetes: mechanisms and therapies based on dipeptidyl peptidase-4 inhibitors” och till
  • Doktoranden och ST-läkaren Jesper Bäckdahlför projektet  “Molecular mechanisms linking adipose tissue to arterial stiffness and insulin resistance”

Båda pristagarna mottog sina forskningsstipendier vid SFDs Högtidsmiddag vid Diabetes vårmötet i Stockholm 14/3.

Årets Diabetologiska insats 2018
Svensk Förening för Diabetologi SFD
Sahlgrenska Universitetssjukhuset SU
Mölndal Diabetesmottagning

Priset för Årets Diabetologiska Insats 2018 går till Diabetesmottagningen i Mölndal för enhetens mycket goda medicinska resultat och höga rapporteringsgrad i Nationella Diabetes Registret NDR.

Arbetet i Mölndal karakteriseras av ett tätt samarbete mellan diabetesteamets olika professioner och inkluderar patienten, att genom ett personcentrerat förhållningssätt skapa sig kunskap att hantera sin diabetessituation.

De goda resultaten av uppnåtts genom att små steg tagits via årliga förbättringsprojekt. Teamet stödjs av sin ledning genom möjligheten till fortbildning av diabetessjuksköterska till specialistsjuksköterska i diabetes och genom att följa måltalen för hur många patienter en heltidsanställd diabetessjuksköterska bör följa.

Priset stöds med 40 000 kr av Eli Lilly.
Diplom och blommor delades ut vid Diabetes vårmötet i Stockholm 14/3