Styrelsen

SFD styrelse:

David Nathanson, Stockholm, ordförande
Stefan Jansson, Örebro, vice ordförande
Neda Rajamand Ekberg, Stockholm, sekreterare
Magnus Lönndahl, Lund, Vetenskaplig sekreterare
Mikael Lilja, Östersund, kassör
Stig Attvall, Göteborg, ledamot, redaktör Diabetolognytt
Frida Sundberg, Göteborg, ledamot, representant Barnläkarföreningen
Soffia Gudbjörnsdottir, Göteborg, ledamot Registeransvarig NDR
Niclas Abrahamsson, Uppsala, ledamot
Eric Schwarcz, Örebro, ledamot
Jarl Hellman, Uppsala, ledamot

David Nathanson

Diabetes och Metabolism, Patientområde Endokrinologi och Njurmedicin, Tema Inflammation och Infektion

C2:94 Karolinska universitetssjukhuset Huddinge

141 86 Stockholm

Stefan Jansson

Brickebackens Vårdcentral
Granrisvägen 23
702 35 Örebro

Neda Rajamand Ekberg

Diabetes och Metabolism,
Patientområde Endokrinologi och Njurmedicin,
Tema Inflammation och Infektion

Karolinska Universitetssjukhuset
17176 Stockholm

Mikael Lilja

FoU-enheten Region Jämtland och Härjedalen
Box 654
831 27 Östersund

Stig Attvall

Diabetescentrum
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

Soffia Gudbjörnsdottir

Nationella Diabetsregistret
Registercentrum VGR
413 45 Göteborg

Frida Sundberg

Centrum för pediatrisk tillväxtforskning
Avdelningen för pediatrik
Institutionen för kliniska vetenskaper
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Niclas Abrahamsson

Endokrinsektionen, Specialmedicin
Ingång 40, plan 1
Akademiska sjukhuset i Uppsala
75185 Uppsala

Erik Schwartcz

Medicinska kliniken
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Jarl Hellman

Endokrinsektionen, Specialmedicin
Ingång 40 plan 1 Akademiska sjukhuset
75185 Uppsala

Magnus Löndahl

Medicinska fakulteten

Institutionen för kliniska vetenskaper
Lasarettsgatan 15
Skånes universitetssjukhus Lund