Kallelse till årsmöte för Svensk förening för diabetologi

Medlemmar i Svensk förening för diabetologi kallas härmed till årsmöte torsdagen den 12:e mars 2020 kl. 13:00 på Universitetshuset i Uppsala, Biskopsgatan 3.