Kallelse till årsmöte för Svensk förening för diabetologi

Medlemmar i Svensk förening för diabetologi kallas härmed till årsmöte torsdagen den 12:e mars 2020 kl. 13:00 på Universitetshuset i Uppsala, Biskopsgatan 3.

Information om förslag på stadgar för Svensk förening för diabetologi


Bästa medlem
Styrelsen för Svensk förening för diabetologi (SFD) har beslutat att SFD ska ansöka om att bli en medlemsförening i Svenska läkaresällskapet. Med anledning av detta beslut samt i enighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation) behöver föreningens stadgar uppdateras. Förslag på nya stadgar samt nuvarande stadgar finna bifogad. Beslut om ändring av stadgar tas i samband med årsmötet den 12:e mars.

Förslag på stadgar: