Inlägg av admin

Uppdaterade riktlinjer

Uppdaterade riktlinjer för behandling av hyperglykemi vid typ 2 diabetes från ADA/EASD https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-019-05039-w

Nytt nummer av DiabetologNytt

Nytt nummer av DiabetologNytt, Nr 1 febr 2019 är publicerat av Svensk Förening för Diabetologi https://www.dagensdiabetes.se/images/filer_att_ladda_ner/DN_nr_1-2-19_web_lowres.pdf