Inlägg av Neda

Läkemedelsverket matchar Ukrainas läkemedelsbehov mot samhällets vilja att bidra

https://via.tt.se/pressmeddelande/lakemedelsverket-matchar-ukrainas-lakemedelsbehov-mot-samhallets-vilja-att-bidra?publisherId=3235477&releaseId=3317870 Nyhetsinformation Vid kontakt med de tre insulinproducerande läkemedelsföretagen anger de, att de tillgodoser insulinbehov för 2-3 mån fritt utan kostnad för invånare med diabetes i Ukraina. Enskilda läkemedelsföretag har också internationellt avsatt ytterligare totalt par hundra miljoner SEK till apotek i Ukraina eller för behov invid Ukraina Läs mer på Svenska Diabetesförbundets hemsida  https://www.diabetes.se/diabetes/diabeteshjalp-ukraina/ […]

Utmärkelser och priser 2021

Utmärkelser och priser delades ut i samband med nationellla diabetesmötet 15:e april 2021. Utmärkelsen årets kliniska avhandling tilldelas Iram Faqir Muhammad, läkare och med. Dr. vid Medicinska fakulteten / Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö. Motivering: Avhandlingen är välskriven och har hög grad av originalitet. Avhandlingsarbeten belyser betydelsen av nya biomarkörer och riskmarkörer för prediktion av diabetes sjukdomen. […]