Inlägg av Neda

Utmärkelser och priser 2021

Utmärkelser och priser delades ut i samband med nationellla diabetesmötet 15:e april 2021. Utmärkelsen årets kliniska avhandling tilldelas Iram Faqir Muhammad, läkare och med. Dr. vid Medicinska fakulteten / Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö. Motivering: Avhandlingen är välskriven och har hög grad av originalitet. Avhandlingsarbeten belyser betydelsen av nya biomarkörer och riskmarkörer för prediktion av diabetes sjukdomen. […]