Inlägg av Neda

Läkemedelsverket matchar Ukrainas läkemedelsbehov mot samhällets vilja att bidra

https://via.tt.se/pressmeddelande/lakemedelsverket-matchar-ukrainas-lakemedelsbehov-mot-samhallets-vilja-att-bidra?publisherId=3235477&releaseId=3317870 Nyhetsinformation Vid kontakt med de tre insulinproducerande läkemedelsföretagen anger de, att de tillgodoser insulinbehov för 2-3 mån fritt utan kostnad för invånare med diabetes i Ukraina. Enskilda läkemedelsföretag har […]