Läkemedelsverket matchar Ukrainas läkemedelsbehov mot samhällets vilja att bidra

https://via.tt.se/pressmeddelande/lakemedelsverket-matchar-ukrainas-lakemedelsbehov-mot-samhallets-vilja-att-bidra?publisherId=3235477&releaseId=3317870

Nyhetsinformation

Vid kontakt med de tre insulinproducerande läkemedelsföretagen anger de, att de tillgodoser insulinbehov för 2-3 mån fritt utan kostnad för invånare med diabetes i Ukraina.

Enskilda läkemedelsföretag har också internationellt avsatt ytterligare totalt par hundra miljoner SEK till apotek i Ukraina eller för behov invid Ukraina

Läs mer på Svenska Diabetesförbundets hemsida 

https://www.diabetes.se/diabetes/diabeteshjalp-ukraina/

Läs mer på Barndiabetesfondens www

https://www.barndiabetesfonden.se/nyheter/sa-kan-du-stotta-personer-med-diabetes-i-ukraina/