Consulkurser

Nordiska kurser för specialisering i endokrinologi (CONSUL-kurser) för blivande specialister inom endokrinologi och diabetologi.

Svenska Endokrinologföreningen arrangerar tillsammans med Norska endokrinologföreningen CONSUL-kurser för ST-läkare under utbildning till specialister i endokrinologi och diabetologi. Programmet omfattar 3 veckolånga kurser inom nedanstående områden och kurserna ges i följande ordning:

  1. Diabetes mellitus och diabetesrelaterad dyslipidemi.
  2. Hypofysens, binjurarnas och gonadernas sjukdomar.
  3. Thyroidea och kalcium relaterade sjukdomar.

Ambitionen är att hålla kurserna på en hög internationell nivå och kursinnehållet motsvarar målbeskrivningen för specialitén endokrinologi och diabetologi. Antalet deltagare är vanligen 40-50.

Kommande CONSUL-kurser:

Tyreoidea och kalk 14-19 oktober 2019, Oslo
Hypofys, binjurar och gonader 12-16 oktober 2020, Stockholm

Genomförda CONSUL-kurser:

Hypofys, binjurar och gonader, okt/nov 2017, Stockholm
Diabetes och Lipider 12-16 november 2018, Lund