Information om COVID-19

För aktuell information om COVID-19 och läget i Sverige hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens information

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Rapporter från Conference on Retroviruses and Opportunistic Infection CORI 2020

Webcast

OUTBREAK OF COVID-19 IN CHINA AND THE COUNTRY’S RESPONSES
Dr Zunyou Wu
http://www.croiwebcasts.org/console/player/44710?mediaType=audio&

VIROLOGY OF CORONAVIRUSES
Ralph S Baric

University of North Carolina Chapel Hill, Chapel Hill, NC, USA

http://www.croiwebcasts.org/console/player/44709?mediaType=audio&