Nationella Diabetesteamet

För att nå en större framgång i vårt arbete att göra det lättare att leva med diabetes ingår Diabetesförbundet bland annat i Nationella Diabetesteamet.

Diabetesförbundet är en av organisationerna som utgör Nationella diabetesteamet (NDT). Nationella Diabetesteamet är en paraplyorganisation som samlar intresse- och specialistföreningar som tillsammans arbetar för en bra och jämlik diabetesvård i hela Sverige och för ökad livskvalitet för personer med diabetes.

Genom åren har Nationella Diabetesteamet debatterat i medierna, medverkat på konferenser och seminarier, genomfört undersökningen Diabetes i skolan samt arrangerat Diabetesforum en konferens för alla med intresse för diabetes.

Nationella diabetesteamet består av:

Nationella diabetesteamet bildades 2002.