Information om förslag på stadgar för Svensk förening för diabetologi


Bästa medlem
Styrelsen för Svensk förening för diabetologi (SFD) har beslutat att SFD ska ansöka om att bli en medlemsförening i Svenska läkaresällskapet. Med anledning av detta beslut samt i enighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation) behöver föreningens stadgar uppdateras. Förslag på nya stadgar samt nuvarande stadgar finna bifogad. Beslut om ändring av stadgar tas i samband med årsmötet den 12:e mars.

Förslag på stadgar: