Nationella Rekommendationer för ST utbildning i Endokrinologi och Diabetologi 2017 fastställda av SEF och SFD

Gemensam kunskapsbas för de invärtesmedicinska specialiteterna

SYED

Objectives for doctors’ specialty training in Endocrinology and Diabetology