Styrelsen

SFD styrelse sedan 12:e maj 2022:

Magnus Löndahl, ordförande
Stefan Jansson, vice ordförande
Neda Rajamand Ekberg, vetenskaplig sekreterare
Julia Otten, kassör
Sophia Rössner, facklig sekreterare.
Margareta Hellgren, ledamot
Jarl Hellman, ledamot

Frida Sundberg, ledamot och representant för Svensk Förening för Pediatrisk Endokrinolog och Diabetes
Stig Attvall, ledamot och redaktör DiabetologNytt
Katarina Eeg-Olofsson, ledamot och registerhållare NDR

Magnus Löndahl

Docent, överläkare, sektionschef
VE Endokrin
VO EHRÖ
Skånes universitetssjukhus

Stefan Jansson

Brickebackens Vårdcentral
Granrisvägen 23
702 35 Örebro

Neda Rajamand Ekberg

Överläkare, med. dr.

Centrum för diabetes

Akademisk specialist centrum

11364 Stockholm

Margareta Leonardsson-Hellgren

Överläkare, med. dr.

Närhälsan Södra Ryd vårdcentral

Timmervägen 3

541 64 Skövde

Stig Attvall

Diabetescentrum
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

Katarina Eeg-Olofsson

SU Sahlgrenska
41345 Göteborg

Frida Sundberg

Centrum för pediatrisk tillväxtforskning
Avdelningen för pediatrik
Institutionen för kliniska vetenskaper
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Julia Otten

Biträdande universitetslektor, endokrinolog

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Umeå universitet

901 87 Umeå

Sophia Rössner

Specialist i endokrinologi och diabetes, med. dr.
ME Endokrinologi
Tema Inflammation och Infektion
Karolinska Universitetssjukhuset
141 57 Huddinge

Jarl Hellman

Endokrinsektionen, Specialmedicin
Ingång 40 plan 1 Akademiska sjukhuset
75185 Uppsala